1.9.09

Ανακοίνωση του nonews-NEWS...

Από αυτή την ώρα συνεχίζουμε τις αναρτήσεις πάλι από την γνωστή σας διεύθυνση .
www.nonews-news.blogspot.com.
Η παρούσα εναλλακτική διεύθυνση nonews-News1 (επειδή οι καιροί είναι περίεργοι), παραμένει σε ετοιμότητα.
Ζητάμε συγνώμη για την ταλαιπωρία...
Ν-Ν